R Ý C H L E   V Y B A V E N I E

EX1, TIR KARNET

tir CARNETEX1 • RÝCHLE OTVORENIE

Rýchle vybavenie bez problémov a starostí...


Kúpili ste nákladné auto, ťahač, náves v EÚ a musíte vystaviť colné doklady?

U nás môžete otvoriť
colnú deklaráciu EX1

Viac info  

Prepravujete náklad z EÚ do UA, RU, AZ, GE?

U nás môžete otvoriť
TIR CARNET

Viac info  

  Ako pracujeme

Sme pripravený Vám pomôcť v oblasti colno-deklaračných služieb.

Zaregistrujeme vašu spoločnosť v systéme EORI, vystavíme vám colné vyhlásenia do všetkých colných režimov, tranzitné vyhlásenia T1 a spoľahlivo vás zastúpime v colnom konaní.

Pri importe a exporte vám vystavíme JCD (jednotný colný doklad) a ručíme za colný dlh po dobu 10 dní.

Pri exporte vám vystavíme doklad TIR CARNET, doklad o štatúte tovaru T2L, doklad osvedčenia o pôvode tovaru EUR1, doklad osvedčenia o pôvode tovaru pre Turecko ATR, tranzitné colné vyhlásenie T1 a medzinárodný prepravný list CMR.

Práca, ktorú robíme nás baví a je to vidieť.

Naši zákazníci deklarujú dobré skúsenosti v spolupráci s nami a to hlavne v oblasti:


  • RÝCHLOSTI VYBAVENIA

  • DOBRE VYKONANEJ PRÁCE

  • PRÍJEMNEJ KOMUNIKÁCIE

Stali sme sa spoľahlivou firmou, ktorá dokáže ušetriť našim zákazníkom čas a vybaviť všetky potrebné dokumenty pri vývoze aj dovoze tovaru mimo krajín EÚ bez problémov a starosti.

Šetríme Vám Váš čas.

MDT-Zolltrans, s.r.o.

§   Využívané zákony

Colný kódex Únie
Nariadenie EÚ č. 952/2013

  Viac informácii TU!

Stiahnuť
(PDF, 1.4 MB)

Vykonávacie nariadenie 2015/2446
k Colnému kódexu EÚ

  Viac informácii TU!

Stiahnuť
(PDF, 9.9 MB)

Vykonávacie nariadenie 2015/2447
k Colnému kódexu EÚ

  Viac informácii TU!

Stiahnuť
(PDF, 7.8 MB)

Colný zákon
Zákon 199/2004 Z.z.

  Viac informácii TU!

Stiahnuť
(PDF, 1.2 MB)

Daňová oblasť – DPH
Vyhláška 161/2016 Z.z.

  Viac informácii TU!

Stiahnuť
(PDF, 894.8 kB)

Príručka INTRASTAT
Štatistický úrad SR

  Viac informácii TU!

Stiahnuť
(PDF, 2.0 MB)

EURO-LEX
Právo EÚ, Judikatúra EÚ, Predpisy

  Viac informácii TU!

  Často kladené otázky

  Začíname vyvážať, dovážať ( EXPORT, IMPORT ) čo potrebujeme pri preclení/zaclení tovaru ?

Vaša Firma musí byť registrovaná v EORI systéme ( je to databáza firiem v elektronickom colnom systéme ). Validácia čísla EORI?-, skontrolujte si.

  Chceme vyvážať ( EXPORT-ovať ) tovar do ...., vzťahuje sa na to CLO a DPH?

Pri vývoze ( EXPORT-e ) sa poplatky ako CLO, DPH neplatia je to povinnosťou dovozcu/IMPORT-éra.
Vývozné doklady JCD/EX1 sú povinnosťou vývozcu, pre dokladovanie Finančnej správe v prípade daňovej kontroly, kde tovar do tretích krajín je fakturovaný bez DPH. Viac info nájdete TU: Postup platiteľa DANE pri vývoze ( EXPORT-e ).

  Je možné pri dovoze ( IMPORT-e ) tovaru neplatiť DPH a poslať tento tovar do ďalšieho štátu v EU, aby konečný zákazník platil DPH?

Režim 4200 – je dovoz, kedy prvý dovozca v EU neplatí DPH pri dovoze, iba CLO a DPH sa prenesie na nového vlastníka v EU.
Pri dovoze sa súbežne so starými dokladmi, predkladajú aj nové ( faktúry, nová CMR, potvrdenie o prevzatí tovaru ).
Colný úrad pri dovoze tovaru zároveň vyžaduje zabezpečenie dočasného colného dlhu ( DPH ) priamo od dovozcu, nie od špedície, kde druhý vlastník musí preukázať platbu DPH v štáte konečného umiestnenia tovaru.
Táto obchodná transakcia sa zo strany colnej správy niekedy preveruje medzištátne od 1-6 mesiacov.
Čo ma obsahovať doklad o prevzatí tovaru podľa § 43 ods. 5 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH nájdete TU:   Metodický pokyn k uplatneniu § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

  Aké poplatky sú spojené s dovozom ( IMPORT-om ) ?

Pri dovoze ( IMPORT-e ) vychádzame z TARICU ( Integrovaná tarifa Spoločenstva ) – CLO, DPH, spotrebné dane, dovozné prirážky ako aj antidampingové CLO, prípadné dovozné licencie, obmedzenia, .....
AKTUÁLNE SADZBY.
KALKULAČKA pre výpočet DPH, CLA.

  Kto má povinnosť platiť poplatky pri vývoze ( EXPORT-e ) ako doklad T1? Vývozca, prepravca alebo dovozca?

Povinnosť platenia colných poplatkov pri VÝVOZE ( EXPORT-e ), vyplývajú z dodacích podmienok.
Ak vývozca ( EXPORT-ér ) znáša dopravu a celé dodanie na svoj účet, v takom prípade poplatky hradí vývozca ( EXPORT-ér ) DDU(Delivered Duty Unpaid) - s dodaním clo neplatené (…dohodnuté miesto určenia), ( DAP(Delivered At Place) – s dodaním na miesto …, CPT(Carriage Paid To) – preprava vyplatená do … (dojednané miesto určenia), ..... )
Ak dovozca ( IMPORT-ér ) znáša dopravu ( EXW(EX Work) - Zo Závodu (…dohodnuté miesto), FOB(Free On Board) - Vyplatené na loď (…dohodnutý prístav nalodenia), FCA(Free CArrier) - Vyplatené dopravcovi (…dohodnuté miesto), ... ) zabezpečuje si ju sám aj s colnými poplatkami, vtedy môže preniesť dovozca ( IMPORT-ér ) povinnosť platenia vývozných poplatkov na dopravcu v rámci ceny za dopravu.

  Ide pri dovoze ( IMPORT-e ) tovaru aj doprava do výpočtu colného dlhu?

Áno, doprava a ďalšie manipulačné, vstupné poplatky na uzemí SK ( Slovenskej republiky ) sa zahŕňajú do výpočtu CLA a DPH.
Zároveň pri fakturácii tovaru a dopravy nesmie byť fakturovaná DPH.
Pozor na dvojité zdanenie!

  Aké ďalšie poplatky sa zahŕňajú do colného konania?

Ďalšie poplatky môžu byť všetky poplatky, ktoré vznikli na území EU/SK.

  Kto má zodpovednosť platiť vývozné poplatky a kto dovozné?

Pri vývoze ( EXPORT-e ) je to VÝVOZCA ( EXPORT-ér ) - vystavením dokladu EX1 a sprievodných colných dokladov spojené s vývozom ( EXPORT-om ) tovaru mimo EÚ.
Poplatky ako T1 znáša dopravca v cene dopravy.
Dovozné poplatky znáša dovozca ( IMPORT-ér ) v krajine určenia.
Kto znáša akékoľvek poplatky spojené s vývozom ( EXPORT-om )/dovozom ( IMPORT-om ) určujú DODACIE PODMIENKY opísané v tomto dokumente: INCOTERMS 2010 - Prepravné povinnosti, náklady, riziká ( súbor medzinárodných pravidiel pre výklad najviac bežne používaných obchodných doložiek v zahraničnom obchode ).

  Dovážame tovar z EÚ, je potrebné ho preclievať v dovoze aj na spotrebné dane?

Tovar z EÚ sa nepreclieva, spracuváva sa na štatistické hlásenie INTRASTAT.
Ak tovar podlieha spotrebným daniam je povinnosťou dovozcu ( IMPORT-éra ) ohlásiť tento pohyb/dovoz tovaru príslušnému colnému úradu, odd. spotrebných daní podľa sídla spoločnosti.

  Pracovná doba

COLNÝ ÚRAD PREŠOV
KOŠICKÁ 30, 080 01 PREŠOV
Pondelok:7:00 - 19:00
Utorok:7:00 - 19:00
Streda:7:00 - 19:00
Štvrtok:7:00 - 19:00
Piatok:7:00 - 19:00
Sobota:7:00 - 19:00
Nedeľa:7:00 - 19:00
COLNÉ PRACOVISKO MDT-Zolltrans, s.r.o.
KOŠICKÁ 26, 080 01 PREŠOV
Pondelok:7:30 - 18:00
Utorok:7:30 - 18:00
Streda:7:30 - 18:00
Štvrtok:7:30 - 18:00
Piatok:7:30 - 18:00
Sobota:služba na telefóne
Nedeľa:služba na telefóne

  Kontakt

KONATEĽ SPOLOČNOSTI
Fábryová Monika
Mobil:+421 907 992 450
E-mail:director@mdtzolltrans.sk
COLNÉ PRACOVISKO
MIŠENKOVÁ Dominika
Mgr. KUNDRÁTOVÁ Anita
E-mail:mdtzolltrans@mdtzolltrans.sk
Kancelária:MDT-Zolltrans, s.r.o.
Košická 7795/26
080 05 Prešov
GPS:48.9688066 /
21.2504956

PREVÁDZKOVATEĽ WWW STRÁNKY:

MDT-Zolltrans, s.r.o.
Košická 7795/26
080 05 Prešov

IČO: 36809691
DIČ/IČ DPH: SK2022419344